debbie klein art

7 days

7 days

2008  |  lightjet facemounted to plexi  |  30" x 40"  |  edition of 10